AKTUELLE SAGER

27. april 2017

Læs mere om Venstre i Brøndby's holdning til større aktuelle sager i Kommunen

Her på siden kan du læse meget mere om de større sager, der rører sig politisk i Brøndby Kommune. I Venstre står vi på borgernes side, og kæmper for flest mulige frie valgmuligheder og en høj kvalitet i kommunens serviceydelser. Det kan du læse meget mere om under de enkelte sager:

Gildhøj kontra Trump!

Venstre 20. juni 2017

Overalt taler verdens ledere om vigtigheden af, at bevare vort klima sundt og bekæmpe alle former for forurening. Et af de vigtigste midler hertil, er at plante et træ. Træer opsuger alt CO2 og medvirker til at holde temperaturstigningen under de 2 grader som Paris aftalen afgjorde.

På trods heraf planlægger rådhusets ledere og Forvaltningens direktører i Brøndby Kommune, at fælde alle vore træer i Fredsskoven rundt om Rådhuset for, at give plads til, at…

LÆS MERE