Formandens beretning 2020

1. marts 2020

Beretning 2020

2019 var året, hvor Venstre tabte regeringsmagten, trods en stor mandatfremgang på 10 mandater.

Hele 43 mandater gik vi frem til, det svarer til 825.485 stemmer på Venstre, så vi er nu landets største parti i 34 kredse.

I Københavns Omegns Storkreds, som vi hører til – fik vi 53.395 stemmer – det svarer til 17,2% som udløste 3 mandater, som jo bekendt gik til Karen Ellemann, Kim Valentin og Mads Fuglede.

Det er jo alt sammen meget fint, men desværre ikke nok til at beholde regeringsmagten, idet både DF og LA gik utroligt meget tilbage – så nu sidder vi i opposition og samler kræfter, og udvikler vores politik, så vi ved næste valg kan generobre nøglerne.

I mellemtiden er det Socialdemokraterne der styrer, og det betyder faktisk at Finanslovsaftalen gør hele Danmark fattigere. Højere skatter og afgifter går ud over virksomhedernes muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser, som er forudsætningen for at finansiere vores fælles velfærd og en fortsat ambitiøs grøn omstilling. Og finansloven betyder faktisk, at alle indkomstgrupper bliver fattigere.

  • Regeringens skattestigninger og udlændingelempelser betyder, at beskæftigelsen falder. For med finansloven falder incitamentet til at bidrage til det arbejdende fællesskab. I 2020 falder beskæftigelsen med 200 som følge af finanslovsaftalen, og i 2025 er der tale om et fald på hele 800 arbejdspladser.i Det gør Danmark fattigere.

  • Finansloven indeholder skatte- og afgiftsstigninger, som rammer alle dele af Danmark og dermed gør hele Danmark fattigere. Regeringen gør det dyrere at være boligejer med højere tinglysningsafgift. Regeringen brandbeskatter danske familieejede virksomheder med 1 mia. kr. ekstra fra næste år, og regeringen annullerer den skattelettelse på arbejdsgiverbetalt mobiltelefon, som tusindvis af almindelige danskere stod til at få fra 1. januar 2020. Dermed skal de 500.000 danskere, der i dag har fri telefon, betale mere i skat, end de ellers skulle.ii Og det rammer i hele landet.

  • Finanslovsaftalen for 2020 er blottet for initiativer, der skal skabe flere arbejdspladser og gøre Danmark rigere. I stedet forhøjer den socialdemokratiske regering skatterne og gør det dyrere at være dansker og dyrere at drive virksomhed i Danmark.iii Særligt beslutningen om at tredoble skatten på generationsskifte i familieejede virksomheder vil koste vækst og arbejdspladser i hele landet. Tre ud af fire private arbejdspladser uden for de store byer er nemlig placeret i virksomheder, som enten er familieejede eller ejerledede.iv  • Den socialdemokratiske regerings finanslov betyder, at den disponible indkomst – dvs. den indkomst, som familierne har til rådighed efter skat – falder for alle indkomstgrupper.v Dermed bliver alle danskere fattigere som følge af Socialdemokratiets politik. En del af forklaringen på faldet i den disponible indkomst skyldes forhøjelsen af afgiften på cigaretter. Men regeringens finanslov indeholder også en række skadelige socialdemokratiske skattestigninger, som trækker i retning af, at danskerne har færre penge mellem hænderne.VENSTRE VIL GØRE DANMARK RIGERE

Venstre har – modsat Mette Frederiksen – ambitioner om at gøre hele Danmark rigere. Vi vil trække Danmark i en bedre retning.

  • Skattestop fremfor skattehop: Venstre vil indføre vores skattestop. For vi ønsker, at danske virksomheder og borgere i Danmark kan leve trygt uden at frygte for deres økonomi. Det skal ikke være dyrere at drive virksomhed i Danmark. Det skal ikke være dyrere at være dansker. Derfor siger Venstre også nej tak til Socialdemokratiets skattehop – og ja tak til et skattestop.

  • Skatter og afgifter skal lettes: Venstre har i vores finanslovsprioriteter for 2020 afsat penge til at kunne annullere de skadelige skattestigninger, som regeringens finanslov indeholder. Vi vil bl.a. tilbagerulle regeringens tredobling af generationsskifteafgiften på familieejede virksomheder, vi vil fastholde skattefritagelsen for fri telefon, og vi vil afskaffe den ekstra skat på nye boligejere, som den socialdemokratiske regering har indført med indekseringen af tinglysningsafgiften.

  • Et rigere Danmark: Venstre vil gøre Danmark rigere og stærkere. Vores finanslovsforslag øger beskæftigelsen med 2.000 i forhold til regeringens oprindelige finanslovsforslag.vi Dermed sikrer Venstre flere hænder og hoveder på arbejdsmarkedet, så vores virksomheder kan fortsætte med at skabe vækst og arbejdspladser, der er forudsætningen for styrket velfærd.


2019 har i sandhed været lidt af et rædsels år, vi nåede dårligt at slikke sårene efter valget, før der var uro omkring sommergruppemødet. Kristian Jensen undsagde endnu engang Venstres gruppe, og Venstres formand Lars Løkke. Jeg tror vi alle kender forløbet, så jeg vil ikke trampe mere rundt i det, blot sige, at det HB møde, hvor Lars forlod hotellet af en sidedør, var et skelsættende møde for Venstres historie, og en af de værste oplevelser, jeg har været med til i mine mange år i Venstre.

Efterfølgende har vi nu fået en ny gruppeledelse – og en ny formand og næstformand – så nu skulle vi da bare kunne køre videre – næsten som vi plejer, men nej --------

Efter nogle uger, meddelte vores partisekretær Claus Richter, at han ville ud og finde ny luft under vingerne, så Trine Korsgaard – Venstres Landsorganisations souschef blev fungerende partisekretær, - indtil hun også ville flyve videre. Jens Østergaard, mangeårig medarbejder i VLO har også forladt os, ligesom en del medlemmer landet over har meldt sig ud i protest over behandlingen af Lars Løkke – og endnu engang lavede Kristian Jensen sin egen dagsorden i medierne, på trods af at folketingsgruppen havde givet hinanden løfter og håndslag på, at politikken drøftes internt i gruppen. Det resulterede så i, at Kristian fik frataget alle sine poster.

Jeg tror faktisk, at vi har været helt nede og vende – men jeg tror også, at vi nu er på vej op igen. Vi ser nu at medlemstallet igen stiger – Jacob er kommet godt fra start som ny formand, ligeledes er vores næstformand Inger– kemien er god imellem dem – og med til historien hører også, at vi her i Januar har antaget en ny partisekretær – Christian Hyttemeier, som tidligere har været særlig rådgiver for Lars Løkke, så han er allerede lidt inde i sagerne. Jeg mødte ham til HB mødet i Januar, og fik et vældigt godt indtryk af ham, så alt skal nok blive godt igen – og derfor vil jeg nu forlade den landspolitiske scene, og vende øjnene mod vores lokalområde her i Brøndby.

Vi har i årets løb afholdt 6 ordinære bestyrelsesmøder, en hel del kredsbestyrelsesmøder pga. folketingsvalget d. 5. juni. Der har som sædvanlig været afholdt 4 HB møder, og i Blåt Øst er vi mødtes et par gange i årets løb.

Vi startede blidt ud med en folketingskampagne i Arkaderne d. 26. januar. Karen var med, og vi havde en fin kampagnedag med kulde og snevejr.

D. 26. februar afholdt vi generalforsamling her på stedet, og d. 16. marts endnu en gadekampagne.

I starten af maj gik det så for alvor løs med vores kampagne aktivitet. Der blev afholdt EU valg d. 26. maj, så vi startede med at hænge EU plakater op d. 11. maj. I hele maj lavede vi gadekampagner hver eneste lørdag og som minimum 1 hverdag hver uge. Vi var rundt i hele kommunen.

D. 18. maj havde vi en pølsevogn ved Kirkebjerg, hvor Karen og Mads Fuglede delte gratis pølser og Venstre politik ud. D 26. maj på EU valgdagen, var de igen at finde i pølsevognen, ved Brøndby Strands indkøbscenter.

Onsdag morgen d. 29. maj fra kl. 7-8 gik vi som plakatsandwich i det store kryds ved Roskildevej, og delte vandflasker med Karen på etiketten, ud til folk på vej på arbejde, det var en stor succes.

D. 1. juni var Karen og jeg på kampagne i Rødovre Centret – inviteret af Venstre i Rødovre, og d. 3. juni havde vi endnu en plakatvandring samme tid og sted som sidst.

D. 5. juni kom så endelig valget, som endnu engang gav valg til Karen, det var nu 4. gang Karen blev valgt i Brøndbykredsen. Første gang var i 2007, derefter i 2011 – så igen i 2015 og til sidst her i 2019.

Det kan vi godt være stolte af, vi har gjort det godt – så tusind tak til alle, der har givet en hånd med i kampagnerne.

Nu starter arbejdet så forfra med at finde en FT kandidat til Brøndbykredsen, idet Karen ønskede at opstille i Gentoftekredsen, her efter valget.

Efterflg. holdt vi en god lang sommerferie, for så at støde ind i problemerne med Venstres ledelse – som tidligere nævnt.

D. 21. september var der ekstraordinært landsmøde i Herning, med det ene formål, at vælge ny formand og næstformand. Forinden havde de 3 kandidater – Jacob Ellemann, Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby afholdt møder i de 5 regioner, så alle havde mulighed for at møde kandidaterne og stille spørgsmål, inden afstemningen på landsmødet.

Som bekendt blev Jacob Ellemann valgt – uden modkandidat, og Inger Støjberg vandt over Ellen Trane.


D. 30. oktober havde vi i Blåt Øst arrangeret et medlemsmøde med Inger Støjberg. Det var et rigtigt godt møde, og rigtig fint besøgt.


D. 15. november var der så ordinært landsmøde i Herning, hvor vi fik mulighed for at sige tak til Lars Løkke, for hans mangeårige virke som Venstres formand, og på den måde få lukket for en meget ubehagelig periode i Venstres historie.


Vi afsluttede året med vores sædvanlige julekomsammen. Det var d. 12. december på Café SixPence, hvor der var en dejlig julebuffet. Vi hyggede os sammen i nogle timer, og fik ønsket hinanden en god jul og tak for året der gik.


Til sidst vil jeg bare minde om, at Venstre fylder 150 år i år, og i den anledning, vil der blive holdt et helt særligt landsmøde d. 3. oktober i Jyske Bank Boxen i Herning som et endagsmøde.


Det var alt for denne gang, og jeg vil hermed overgive beretningen til generalforsamlingens behandling.