Formandens beretning 2021

19. juli 2021

Det seneste år har været fyldt med begivenheder, som ingen af os har stået i før. Ved indgangen af året, så vi ind i en tid, der skulle stå på en række politiske begivenheder og ikke mindst en stor fejring af vores partis 150-års jubilæum.


Sådan blev det ikke.

For i det tidlige forår begyndte en epidemi at nærme sig landet, og den 27. februar blev den første

dansker testet positiv for COVID-19. Det blev begyndelsen på et politisk år, som artede sig på en måde, ingen af os havde regnet med. På trods af mange forhindringer, lykkedes det os stadig at sætte et

borgerligt-liberalt præg på politikken i Danmark.

Når det er sagt, så står Venstre i en meget svær situation. Det seneste halvandet år har budt på to ekstraordinære landsmøder, senest har vi fået ny næstformand ved Stephanie Lose, og det er klart, at den uro, som Venstre er gået igennem, gør det svært for os lige nu.

Men vi har en stolt historie. Svære tider er før blevet overvundet – og det vil det vil de blive igen. Vi har det rette fundament. Som det fremgår af det følgende, har Venstre i det forgangne år fået en ny strategi, som rækker ind i den fremtid, som vi alle skal være med til at gøre mere liberal.

I midten af marts lukkede statsministeren Danmark ned, og hele Folketinget trådte sammen, da

regeringen bad om det. Et samlet Folketing vedtog en hastelov, der skulle komme til at danne rammen om resten af 2020.

Venstre har løftet et stort ansvar i arbejdet for at holde hånden under dansk økonomi. Vi har sikret en god og solid hjælp til erhvervslivet, der har været med til at sikre, at flest mulige danskere beholdt deres arbejde under krisen. Det gælder bl.a. hjælp til de selvstændige, der har set deres forretningsgrundlag forsvinde med nedlukningen, og hjælp til de eksporterhverv, der har været afhængige af forretning på tværs af grænserne.


I begyndelsen af november udstedte statsministeren en ulovlig ordre om, at alle danske mink skulle slås ned. Det er en historie, der endnu ikke er slut, og snart tilføjer vi endnu et kapitel om den granskningskommission, som Venstre har kæmpet for at få gennemført.


Venstres strategi og politiske arenaer

På sommergruppemødet for folketingsmedlemmerne fremlagde formanden den nye strategi, som Venstre fremover vil sætte sine sejl efter. Strategien indeholder tre centrale arenaer, som tilsammen udgør de vigtigste politikområder i den kommende tid. Og det er en strategi, som formanden også brugte som rammen for sin virtuelle landsmødetale den 14. november 2020 og som skal udfoldes yderligere i 2021.


1.

I V-strategiens første arena vil Venstre skabe jobvækst i en grøn omstilling

Vi tror på Danmarks potentiale i den grønne omstilling. Derfor vil vi investere massivt i den grønne omstilling og sikre de bedste betingelser for vores virksomheder, så vi kan udnytte den danske førerposition til at skabe arbejdspladser samtidig med, at vi gør kloden grønnere. For Venstre er en grønnere klimapolitik og en styrket erhvervspolitik ikke hinandens modsætninger – tværtimod.

Venstre har bl.a. foreslået:


I V-strategiens anden arena vil Venstre sikre en fornyet offentlig sektor med

mennesket i centrum

Venstre har bl.a. foreslået:

 • Plejehjemsbestyrelser, der skal sikre ældre, pårørende og lokale ildsjæle indflydelse.

 • Velfærdsløfte, der sikrer, at pengene følger med, når der bliver flere ældre og flere børn.

 • 1,7 mia. kr. til en yderligere styrkelse af velfærden i 2021.

 • Flere friplejehjem, så alle ældre har en reel mulighed for at vælge frit, når de skal beslutte hvor de vil bo
  Et Skatte-, afgifts- og byrdestop, der sikrer, at det ikke bliver dyrere at være dansker eller
  drive virksomhed i Danmark.


Tilbagerulning af regeringens skadelige skattestigninger som fx tredobling af I V-strategiens tredje arena vil Venstre arbejde for en stram og konsekvent

udlændingepolitik med plads til dem, der vil fællesskabet

Integrationsudfordringerne taler deres tydelige sprog i statistikkerne. Vi ser en stærk overrepræsentation af indvandrere og efterkommere i statistikkerne for kriminalitet. Og alt for mange står udenfor det

arbejdende fællesskab. Det er ikke godt nok.

 • skatten på
  generationsskifte i familieejede virksomheder.

 • En grøn skattereform med en ensartet CO2-afgift, der sikrer større incitamenter til fradrag på 130 pct. for investeringer i forskning
  og udvikling.

 • Fastholde ambitionen om 1 mio. grønne biler i 2030

 • En ældrevejleder, som skal guide og hjælpe den ældre og eventuelt relevante pårørende
  med at træffe et aktivt og frit valg.

2.

Venstre har bl.a. foreslået:

 • Et tredje udrejsecenter til kriminelle udlændinge, der er dømt til udvisning af Danmark.

 • En politigaranti, så politiet kommer, når der er brug for det.

 • Opholdsforbud så eksempelvis grupper af unge, utilpassede indvandrere kan få et forbud mod at opholde sig et bestemt område.

 • Tilbagerulning af de højere offentlige ydelser, som regeringen har gennemført, som
  betyder, at en enlig integrationsydelsesmodtager med to børn kan få 2.000 kr. ekstra
  skattefrit hver måned i højere offentlige ydelser.

Det var lidt om den landspolitiske situation, så går vi videre til den lokale, som jo desværre har ligget voldsomt stille siden 11. marts sidste år.

D. 30. januar havde vi arrangeret et hjertestarterkursus, med et af vore tidligere medlemmer som instruktør. Det var lærerigt, især for os, som ikke havde prøvet sådan noget før. Så afholdt vi generalforsamling samt opstillingsmøde for valg af spidskandidat d. 27. februar – og så blev vi ellers ”lagt ned” af Corona og Mette Frederiksen.

Vi har prøvet, så godt det har kunnet ladet sig gøre at afvikle de organisatoriske tiltag, men stort set alle møder er blevet afholdt virtuelt – det gælder HB møder, Blåt Øst møder, RH møder, grundlovsmøde og landsmøde. Vi har dog alligevel formået at få puttet 4 fysiske bestyrelsesmøder ind i løbet af året.

Desværre måtte vi aflyse vores planlagte medlemstur til Skovtårnet pga. Corona samt vores julefrokost. Puh ha – det har været et hårdt år.


Jeg kan her til slut berette om, at vi i maj, fik valgt en ny folketingskandidat. Ricki Vejsmose.

Vi satser på at afholde Landsmøde i Boxen i Herning d. 9-10. oktober

Ops. møde for øvrige kandidater til RH bliver d. 11. august i Herlev Medborger Hus

Forenings træf i Fredericia bliver d. 14. august