Formandens beretning 2022

11. marts 2022


Langt om længe kan vi næsten lægge Corona bag os.


Efter endnu et år med restriktioner og en magtfuldkommen regering, så lykkedes det endelig at komme af med det første. Kampen for at komme af med regeringen fortsætter.


Vi har taget ansvar, da det gjaldt. Vi har holdt fokus på, at der skal være fornuft bag enhver restriktion og en klar udløbsdato, så ingen dansker eller virksomhed skulle være begrænset eller nedlukket i én dag mere end nødvendigt. Og vi forfølger alle spor i minkskandalen og statsministerens ulovlige ordre. Ansvaret skal placeres, og det skal have konsekvenser.


Starten på 2021 var en periode i vores parti, der sent vil blive glemt af os, der oplevede det. Vi har fået ny næstformand. Sagt farvel til en tidligere formand, en tidligere næstformand, flere har bestemt sig for ikke at genopstille – ja på mange måder, så blev 2021 om muligt endnu mere turbulent, end længe set.


Uroen har naturligt nok sat sig i målingerne. De fleste foreninger har oplevet udmeldelser, men sørme også indmeldelser i et antal, som vi normalt ikke ser.

Men efteråret viste, at selv om mange gerne vil erklære os for døde og begravede, så er vi alt andet end det.


Og som vores formand, Jakob Ellemann siger: ”Op ad bakke - er også fremad.”.


Det danske sundhedsvæsen er fremragende. Ikke mindst takket være vores store investeringer, da vi sad i regering, og det kom igen i fokus i 2021. Corona satte dog sundhedsvæsenet under pres, og regeringen havde ikke ét eneste forslag til at løse det – udover at begrænse vores alles frihed igennem flere restriktioner.

Vi havde til gengæld arbejdshandskerne på, og vi lancerede et ambitiøst sundhedsudspil på det traditionsrige sommergruppemøde, hvor det nære sundhedsvæsen blev prioriteret: 1.700 flere læger og 35 nye sundhedshuse i hele landet var hovedpointerne. Regeringen sidder stadig på hænderne, men vi er klar til forhandlinger, når de er.


Flere end 650.000 vælgere satte deres kryds ved Venstre til kommunal- og regionsrådsvalget i november. De politiske analytikere forudså et katastrofevalg, men de har tydeligvis aldrig stiftet bekendtskab med vores mange ildsjæle, der på gader og stræder, i lygtepæle og ved hoveddørene, mødte vælgerne med budskaber om mere frihed og flere muligheder til danskerne. Formanden var på rundtur i hele Danmark, hvor alle 98 kommuner blev besøgt i ugerne op til valget, Venstres Landsorganisations digitale kampagnemaskine bakkede op med annoncer for de lokale spidskandidater på de største hjemmesider herhjemme, og alles store indsats blev belønnet. 34 kommuner og 2 regioner har nu en Venstre- mand eller kvinde i spidsen.

Nu retter vi vores fokus mod folketingsvalget, hvor vi kæmper for en borgerlig-liberal regering, der kan give mere frihed og flere muligheder.


Vi skal skabe jobvækst i en grøn omstilling

Dansk økonomi er i vækst. Men væksten er truet på både kort og lang sigt. Danske virksomheder melder om rekordstor mangel på arbejdskraft. Desværre har regeringen ikke blik for, hvordan man vil håndtere den udfordring. Derfor risikerer vi at tabe det igangværende opsving på gulvet. Det vil både på kort og langt sigt koste vækst, velstand og danske arbejdspladser, som er forudsætningen for vores fælles velfærd og den grønne omstilling.


Venstre vil i stedet gøre Danmark rigere, og derfor har vi en ambition om, at Danmark skal være verdens bedste land at starte og drive virksomhed i. Det skaber nemlig nye muligheder for hele vores samfund. Desværre fører regeringen en politik, hvor skadelige skattestigninger gør det dyrere at drive virksomhed i Danmark.


I Venstre tror vi på Danmarks potentiale, når det kommer til den grønne omstilling. Derfor vil vi investere massivt i det, og sikre de bedste betingelser for vores virksomheder, så vi kan udnytte den danske grønne førerposition til at skabe arbejdspladser samtidig med, at vi gør kloden grønnere.

Venstre har bl.a. foreslået:

 • Skatte-, afgifts- og byrdestop, der sikrer, at det ikke bliver dyrere at være dansker eller drive virksomhed i Danmark.
  En grøn skattereform, der både sikrer en ensartet CO2-afgift og styrket konkurrenceevne for danske virksomheder.

 • Et nyt permanent grønt råderum på 1,7 mia. kr. årligt til investeringer i den grønne omstilling.

 • Fordobling af investorfradraget for at gøre investeringer i iværksættervirksomheder mere attraktive.

 • En forbedret

 • beløbsordning og en hurtigere sagsbehandling for ansøgere om arbejdstilladelse, så vi sikrer virksomhederne bedre adgang til kvalificeret, international arbejdskraft.

Venstre kæmper for et velfærdssamfund, der sætter mennesket i centrum. Hvor vi giver mest mulig frihed og flest muligheder for den enkelte. Venstre vil sætte borgeren før systemet. Og vi vil skabe bedre rammer for dem, som leverer velfærden. Det gælder private aktører såvel som offentlige. Medarbejderne skal sikres mere frihed til at yde den nære velfærd og bruge mindre tid på bureaukrati, de ældre og deres pårørende skal høres, og alle skal have den størst mulige frihed til at vælge det, de ønsker.

Som tidligere nævnt har Venstre har bl.a. foreslået:

 • Flere praktiserende læger og flere moderne sundhedshuse som en del af en sundheds-reform, der skal sikre et sundhedsvæsen med større nærhed, sammenhæng og mere ensartet høj kvalitet.

 • En fritvalgs garanti, der giver de ældre ret til selv at vælge, hvem der skal levere den personlige pleje, praktiske hjælp og madservice, som de er visiteret til.

En udstyrspulje til erhvervsuddannelserne, der skal gøre uddannelserne mere attraktive for

Integrationsudfordringerne taler deres tydelige sprog i statistikkerne. Vi ser en overrepræsentation af indvandrere og efterkommere i statistikkerne for kriminalitet. Og alt for mange står udenfor det arbejdende fællesskab. Det er ikke godt nok.


Vi skal sætte hårdt ind overfor religiøs ekstremisme, som truer den offentlige orden og de danske værdier. Vi skal tage et opgør med parallelsamfund, og vi skal turde stille krav til de indvandrere og udlændinge, som kommer til Danmark.


Derfor er det bekymrende, når den socialdemokratiske regering trækker Danmark i den forkerte retning ved at lempe udlændingepolitikken. Vi er nødt til at kunne kontrollere tilstrømning af udlændinge samtidig med, at vi sikrer erhvervslivet lettere adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Venstre har bl.a. foreslået:

 • En arbejdspligt, der skal få flere indvandrere i arbejde ved at afskaffe muligheden for at komme til Danmark og kvit og frit modtage sociale ydelser.

 • Kriminalisering af social kontrol og indførsel af en exitstrategi for personer udsat for negativ social kontrol.

 • At førtidspensionister med et integrationspotentiale i de udsatte boligområder skal have genvurderet deres arbejdsevne med det mål, at flere skal blive en del af det arbejdende fællesskab.

 • Tilbagerulning af den højere integrationsydelse, som regeringen har vedtaget.

 • Genindførelse af opholdskravet, så man skal have bidraget til det danske samfund, før man kan få dagpenge.

Det var kort fortalt lidt om den Landspolitiske situation, og så er det tid til lidt orientering om det lokalpolitiske.

Vi har jo været præget en del af Corona situationen- også i 2021, men har alligevel formået at afholde 3 bestyrelsesmøder samt 3 kandidatmøder + telefonmøder.

I Blåt Øst har vi afholdt 4 møder – fysiske og virtuelle samt en workshop på Ishøj Rådhus, hvor vi blev klædt godt på til Kommunalvalget.


D. 6. maj afholdt Brøndbykredsen opstillingsmøde, hvor Ricki Vejsmose blev enstemmigt valgt som vores folketingskandidat.


D. 8. juni afholdt vi en generalforsamling, som også var blevet udsat pga. Corona


I juni afholdt RH opstillingsmøde. Spidskandidat Martin Gertsen samt bl.a. vores egen Martin Grønkjær blev valgt.


Der har været afholdt 4 HB møder – både fysiske og virtuelle.


I Blåt Øst havde vi arrangeret et medlemsmøde i september, hvor Jacob Ellemann gav gode landspolitiske input og svarede uddybende på vores spørgsmål. Mødet var velbesøgt og en stor succes.


I starten af oktober var vi til et rigtig godt landsmøde, med en formand fyldt af optimistisk gejst som smittede af på både kandidater og kampagnefolk, - så meget at Jan, Ricki og jeg overskred alle vores grænser – og gik med Kausina på canvassing – dvs. vi ringede på dørene hos folk i et udvalgt område – fortalte hvem vi var, og spurgte hvad vi i Venstre kunne gøre, for at gøre vores by bedre at bo i.

Vi blev taget rigtig godt imod de fleste steder, så det er ikke sidste gang vi prøver det.


Lørdag d. 23. oktober gik startskuddet for plakatophængning – og dermed også for vores egentlige valgkampagne, der begyndte d. 27. oktober og vi var stort set aktive i alle 3 bydele hver eneste dag frem til selve valgdagen, hvor vi sluttede dagen før med en tidlig morgen plakatvandring i krydset Roskildevej/Brøndbyøstervej. Det blev gjort i aftale med Blåt Øst, så Venstre var synlige i krydsene på Roskildevej fra Hvidovre til Tåstrup.


D. 4. november var det vores tur til at have deltagelse af vores formand Jacob på en gadekampagne ved Kirkebjerg Bydelscenter. Borgerne tog godt imod Jacob og os, og ville have selfies med Jacob. Desværre var det lidt for tidligt på dagen, så der var ikke så mange der handlede, men sådan var det, når formanden skulle nå at besøge alle 98 kommune foreninger.


Valgresultatet blev, som i jo allerede ved, ikke som vi havde satset og håbet på. Vi mistede her i Brøndby et mandat, så vi nu kun er repræsenteret i KB med Jan Lundquist – som så til gengæld gør det rigtig godt, men dejligt hvis vi til næste valg, kan skaffe mindst en V- kollega til ham.


D. 17. december holdt vi julekomsammen på Café Sixpence, hvor vi havde nogle hyggelige timer sammen, og spiste noget dejlig mad.

Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens behandling.

Formand Annie Hassenkam