KOMMUNALBESTYRELSEN

7. marts 2020
JAN LUNDQUIST -

spidskandidat og gruppeformand


Medlem af Miljø og Teknikudvalget og Børneudvalget

Er bosiddende i Brøndbyvester og har været medlem af Venstre i Brøndby i adskillige år, Jan er født i 1970 og arbejder til dagligt som Teamleader hos Struers Aps. Han er er gift, og har 2 børn.

Sandbjerggårdsvej 71 2605 Brøndby

Sidder i Teknil-og miljøudvalget samt børneudvalget 

samt i §17 stk 4 udvalg

www.facebook.com/ Jan Lundquist - Brøndby
Mail: Jalun@brondby.dk
Mobil:21281673METTE ENGELBRECHT Født 1977, gift, mor til én. Bor i Ulsøparken, Brøndby Strand.

Juridisk-politisk konsulent i Dansk Industri

Tidligere ansat i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Tidl. Kommuneforeningsformand for Venstre i Rødovre, tidl. medlem af Venstre´s hovedbestyrelse, forretningsudvalg, Tovholder Venstre´s regionale samarbejde Blå Østdanmark.

Sidder i Økonomi -og beskæftigelsesudvalget 

Mail: meten@brondby.dk

mobil: 60733129

@borgmestermette
www.mette-engelbrecht.dk
www.facebook.com/metteengelbrechtbrondby