Referat af generalforsamling 2022

11. marts 2022

Referat af Venstre i Brøndby, generalforsamling den 28.2.22
 

 Dagsorden til generalforsamling:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning og drøftelse af organisationens forhold

4. Regnskab og budget

5. Fastsættelse af kontingent for 2023

6. Valg af formand

7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem, samt 1 suppleant

8. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter

9. Valg af 2 delegerede til landsmødet 2022

10. Valg af 1 medlem til Regionsbestyrelsen

11. Eventuelt - herunder indlæg fra Folketingskandidat Ricki Vejsmose1. Stemmetællere: Ricki og Flemming

2. Dirigent: Flemming. Takker for valget. GF er rettidigt varslet, der er ingen indvendinger imod dette

3. Formandens beretning: Bl.a. om KV - 34 kommuner og 2 regioner har nu en venstreperson i spidsen. Vi retter nu fokus imod FV. Det er blevet dyrere at drive virksomhed, og manglen på arbejdskraft giver udfordringer for virksomhederne, som den nuværende regering ikke tager sig af. V har foreslået et skatte- og gebyr stop, det skal ikke blive dyrere at bo eller drive virksomhed i DK. V ønsker kortere behandlingstid på arbejdstilladelser, så vi hurtigt kan få tilflyttende i gang på arbejdsmarkedet. Som en del af sundhedsreform: Flere sundhedshuse og et frit valg for de ældre. Opgør med parallelsamfund, stille krav til de mennesker, der kommer til DK. Kontrol af tilstrømningen. Arbejdspligt. Exit strategi for udsatte for socialkontrol. Tilbagerulning af integrationsydelse.

Lokalpolititisk: 3 best. Møder, 3 kandidatmøder. 4 møder i Blåt Øst samt en workshop. Ricki Vejsmose valgt som Folketingskandidat. Region Hovedstaden: Martin Gertsen + Martin Grønkjær.

Landsmøde med en veloplagt formand.

Canvasing i Brøndby.

Valgkampagnen skudt i gang den 27. oktober. Aktive hver dag indtil KV. JE deltog en morgen, han blev taget godt i mod, men der var desværre ikke så mange – sikkert grundet tidspunktet.

Brøndby mistede 1 mandat, så V er ”kun” repræsenteret ved Jan Lundquist.

Julekomsammen i december. Se hele formandens beretning på hjemmesiden.

Ricki fortæller om en app, som registrerer det, man taler med folk om, når man går rundt ved dørene og taler med folk. Den er blevet brugt op til KV af bl.a. Jan og Annie. App’en kan også udpege, hvilke områder, det bedst vil kunne betale sig at gå ud og ringe på døre i. Der tales om, at vi skal i gang noget før (end 1 måned før KV)

Annie: Vi har en udfordring med at vi er få i Venstre i Brøndby. Vi har heller ikke en VU på Vestegnen, der tales om, at vi måske kan trække på VU i København. Det må være et mål at vi får startet VU Vestegnen op igen.

Ricki: Landsorganisationen er opmærksom på udfordringen, der kigges på, hvordan de kan hjælpe.

Flemming: Det er svært at starte en VU op, når der ikke er ret mange der melder sig (måske kun 2-3 stk.)

4. Godkendelse af regnskab og budget:

Vi er 29 medlemmer.

Regnskabet gennemgås af Anne Gjøl, kasserer. Vi har skullet betale noget partistøtte retur, pga. af vi har indgivet nogle forkerte tal. Det er tilbage fra KV 17, hvor vi bl.a. havde købt flyers og plakater, hvor der var fejl i. Vi ventede på en Kreditnota m.m. Annie sammentalte alt det, vi kunne få partistøtte til, men indberettede dem i 2018, fordi det var der, vi betalte. De penge, der egentlig var anvendt til KV 17, kunne vi så ikke få partistøtte til, når de ikke er indberettet i 17, så dem har vi desværre måttet betale tilbage. Regnskabet er godkendt.

Budgettet gennemgås.

5. Fastsættelse af kontingent for 2023. Bestyrelsen anbefaler at vi fastholder det nuværende kontingent på 399 kr. Der tales frem og tilbage om muligheden for at oprette et billigere kontingent for unge, for par, for pensionister osv. Vi skal afregne til landsorganisationen, så der er en nedre grænse for kontingentet. Ricki, der er en ændring i gang, bl.a. rullende medlemskab, så man i stedet for at betale og være medlem i et helt kalenderår, kan blive medlem f.eks. i april, og så gælder kontingentet til næste år i april. Vi har brug for at få nogle unge ind. Unge kan melde sig ind i VU for 150 kr. om året. Der er ikke rigtigt stemning for at give f.eks. et billigere kontingent til unge. Vi taler i stedet om en hvervekampagne rettet imod det segment der er lidt ældre (måske 25 år og op). Ricki: Vi har tidligere haft held med hvervekampagner, der var især interesse for at få indflydelse på sådan noget som by-fortætning.

6. Valg af formand. Annie er fortsat formand.

7. Valg af bestyrelsesmedlem + suppleant. Karsten er valgt (in absentia) som bestyrelsesmedlem. Kurt vælges (også in absentia) som suppleant.

8. Valg af 2 revisorer: Bente Hartung og Anne Heldam. 1. suppleant: Mogens Hald, 2. Suppleant: Nickolaj

9. Delegerede til Landsmøde: Sara og Martin.

10. Medlem til Regionsbestyrelsen: Martin

11. Evt.

Nickolaj: Kredsen mangler en kasserer – Anne melder sig.

Tina overtager Venstre i Brøndby Lukket Gruppe, FB gruppe – taler med Lene R.

28.4.2022 19-21 møde. 19.4. fællesmøde. Landsmøde: 19.11.22