Referat af generalforsamling 2021

16. august 2021

Referat af Venstre i Brøndby, generalforsamling 8 juni 2021

1 Valg af stemmetæller.

Bente Hartung og Nicolaj Schrøder


2 Valg af Dirigent:

Flemming Jensen

3 Formands beretning:

Generel politik mest fra landsorganisation, 4 møder Ricki Vejsmose ny folketingskandidat, læs mere på hjemmesiden.

4 Regnskab og Budget

Anne fremlagde regnskab og Budget. Godkendt af generalforsamlingen.

5 Fastsættelse af kontingent for 2022

399.kr uændret

6 valg af formand

Annie Hassenkam genvalgt.

7 Valg af 2 bestryelsesmedlemmer, samt 1 suppleant

Martin Grønkjær og Sara Nørrevang blev valgt Joe Michael Andreassen genvalgt som suppleant.

8 valg af 1 bestyrelsesmedlem.

Henrik Skouborg valgt

9 valg af revisorer og 2 supleanter

Anne Heldam og Bente Hartung.

Nikolaj Schrøder og Mogens Hald Pedersen

10 Valg af 2 delegerede til landsmødet 2021

Carsten Heldam og Martin Grønkjær

11 valg af 1 medlem til regionsbestyrelsen

Martin Grønkjær

12 Eventuel.

Intet at berette

Opstillingsmøde placering af kandidater 2 og 3 pladsen, Tirsdag den 8 juni 2021

Valg af stemmetællere:

Bente Hartung og Nicolaj Schrøder

Valg af dirigent

Flemming Jensen blev valgt som dirigent

Valg af plads 2 og 3

Kurt damsted blev valgt som nummer 2 på liste V

Martin Grønkjær blev valgt som nummer 3 på liste V

Valg af øvrige pladser

Bestyrelsen fylder listen op med øvrige kandidater

Regionsrådsvalg

valg af 1 kandidat Regionsrådet

Martin Grønkjær