Gildhøj kontra Trump!

20. juni 2017

Overalt taler verdens ledere om vigtigheden af, at bevare vort klima sundt og bekæmpe alle former for forurening. Et af de vigtigste midler hertil, er at plante et træ. Træer opsuger alt CO2 og medvirker til at holde temperaturstigningen under de 2 grader som Paris aftalen afgjorde.

På trods heraf planlægger rådhusets ledere og Forvaltningens direktører i Brøndby Kommune, at fælde alle vore træer i Fredsskoven rundt om Rådhuset for, at give plads til, at bygge et nyt Gildhøjcenter her samt at afspærre Sognevej mod Brøndbyvestervej, således at den daglige tunge lastvognstrafik fra Priorparken ledes ud til Park Allé.

Klimaet i Brøndby må så betale prisen for denne vanvittige beslutning, og arealet er desuden for lille til, at man kan bygge i ét plan, og derfor må bygge i højden for at kunne rumme de nødvendige faciliteter, hvilket betyder, at man genere hele villakvarteret ved siden af.

Udviklingen af nye 2.000 lejligheder og 4.000 nye familiemedlemmer på Kirkebjerg samt de 512 nye boliger og 2.000 familiemedlemmer på Banemarksvej ved Vesterled gør det til sund fornuft, at placere et nyt Fremtidens Gildhøj Center i dette område, hvor man allerede nu er ved, at planlægge nye institutioner til børn og muligvis også en skoleudbygning her.

Infrastrukturen med nyt butikscenter samt ny Letbane på Sdr. Ringvej, busser og S-tog i nærheden gør det nemt for pårørende, at besøge sine familiemedlemmer her. Samtidig ligger der en stor ubrugt grund som Brøndby Kommune ejer kvit og frit, der er yderst velegnet og stor nok, at bygge de ønskede faciliteter her.

I venstre kan vi ikke se logikken i, at bygge omkring Rådhuset, når fremtiden ligger i Kirkebjerg og Vesterled området. Vi vil derfor anmode Borgmesteren om, at tænke sig rigtig godt om endnu engang.