Venstre i Brøndby


Til alle medlemmer af Venstre i Brøndby

Generalforsamling 2022

Mandag d. 28. februar 2022 kl. 19.00

Du indbydes hermed til ordinær generalforsamling

Mødested: Strandens forsamlingshus, Strandskolevej 296, 2660 Brøndby Strand

Dagsorden til generalforsamling:


 1. Valg af stemmetællere

 2. Valg af dirigent

 3. Formandens beretning og drøftelse af organisationens forhold

 4. Regnskab og budget

 5. Fastsættelse af kontingent for 2023

 6. Valg af formand

 7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem, samt 1 suppleant

 8. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter

 9. Valg af 2 delegerede til landsmødet 2022

 10. Valg af 1 medlem til Regionsbestyrelsen

 11. Eventuelt - herunder indlæg fra Folketingskandidat Ricki Vejsmose

Kl. 17.30 er der en middagsbuffet til en medlemspris på 100 kr. - drikkevarer købes særskilt.


Det er nødvendigt med tilmelding til spisningen – som er bindende

Tilmelding til Annie Hassenkam aha@brnet.dk eller 2344 1318

senest d. 20. februar – samtidig med indbetaling på MobilePay 2344131


Vel mødt


Bestyrelsen